Ons volkstuincomplex De Vrije Tuinder bestaat uit 66 volkstuinen van ca 140 m2 groot en is gelegen aan de Henk van Riessenlaan 1 te Delft. 

Inschrijven op de wachtlijst is kosteloos. Inschrijven kan alleen wanneer u in de gemeente Delft woont. Op dit moment is de wachtlijst erg lang, waardoor het naar verwachting minstens 3 jaar zal duren voor je voor een tuin in aanmerking komt.

Om u aan te melden voor de wachtlijst: secretaris@devrijetuinder.nl                                                                                                                                                                                   

 

De kosten bedragen:  

- Inschrijfgeld (eenmalig)              €   11,35

- Tuinhuur (per jaar)                     € 116,40

- Contributie (per jaar)                  €   13,60

 

- Borgen (eenmalig):

- Eerste heksleutel,                                   €  35,00  , deze blijft eigendom  van de vereniging   

- Naar keuze een tweede heksleutel,            €  45,00 ,    deze blijft eigendom  van de vereniging

- Tuin                                                     €  150,00                      

- Huisje bij nieuwbouw of overname             €  50,00                       

- Kasje bij nieuwbouw of overname              €  50,00

 

In het huishoudelijk  reglement is vastgelegd hoe de tuin opgeleverd dient te worden bij vertrek.                       

Bij wisseling van huurders kunnen oude en nieuwe huurder met elkaar overleggen over overname van beplanting en /of opstallen e.d. Dit in het bijzijn, maar zonder bemoeienis, van een bestuurslid, zodat  gemaakte afspraken bekend zijn bij het bestuur. Hierna kan men de tuin al of niet accepteren. Je kan pas lid worden, wanneer je een tuin aangeboden krijgt en uitsluitend als men inwoner is van Delft.