Over ons

 

Ons volkstuincomplex De Vrije Tuinder bestaat  uit 66 volkstuinen van ca 140 m2 groot en is gelegen aan de Henk van Riessenlaan 1 te Delft. 

Men kan zich kosteloos op onze wachtlijst laten plaatsen. De ervaring leert, dat het wachten op een tuin soms lang kan duren, maar ook ineens heel snel kan gaan. Meestal duurt het minder dan 2 jaar voor je een tuin aangeboden krijgt. Op dit moment is de wachtlijst vrij kort, waardoor het mogelijk is dat je al binnen enkele maanden in aanmerking komt voor een tuin. 

Om u aan te melden voor de wachtlijst: secretaris@devrijetuinder.nl                                                                                                                                                                                   

 

De kosten bedragen:  

- Inschrijfgeld (eenmalig)              €   11,35

- Tuinhuur (per jaar)                     € 106,40                       

- Contributie (per jaar)                  €   13,60

 

- Borgen (eenmalig):

- Eerste heksleutel,                                   €  35,00  , deze blijft eigendom  van de vereniging   

- Naar keuze een tweede heksleutel,            €  45,00 ,    deze blijft eigendom  van de vereniging

- Tuin                                                     €  50,00                      

- Huisje bij nieuwbouw of overname             €  50,00                       

- Kasje bij nieuwbouw of overname              €  50,00

 

In het huishoudelijk  reglement is vastgelegd hoe de tuin opgeleverd dient te worden bij vertrek.                       

Bij wisseling van huurders kunnen oude en  nieuwe huurder met elkaar overleggen over overname van beplanting en /of opstallen e.d. Dit in het bijzijn, maar zonder bemoeienis, van een bestuurslid, zodat  gemaakte afspraken bekend zijn bij het bestuur. Hierna kan men de tuin al of niet accepteren. Je kan pas lid worden, wanneer je een tuin aangeboden krijgt en uitsluitend als men inwoner is van Delft.